[RO]

POLITICĂ

 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

CINE SUNTEM?

A.      Suntem Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, minister care face parte din Guvernului României (“Noi” sau “M.I.P.E.”);

M.I.P.E. este un organism guvernamental oficial, parte a Guvernului României, cu sediul la Șos. București-Ploiești nr. 1-1B, Victoria Office, Scara Str. Menuetului 7, Sector 1, București. Platforma oficială a M.I.P.E. și datele de contact ale M.I.P.E. pot fi accesate urmând acest link. Orice referiri conținând cuvintele „noastre”, „noi” sau altele similare trebuie înțelese ca referiri la M.I.P.E..

B.      M.I.P.E. deține în mod exclusiv și operează Platforma România Atractivă (Platforma” sau “Platforma România Atractivă”);

Platforma reprezintă o soluție software dedicată publicării și promovării „Programului România Atractivă”, care poate fi accesat atât în varianta unei aplicații mobile (accesibilă prin descărcare prin Apple App Store și Google Play Store), cât și în varianta web (disponibilă la www.romania-atractiva.ro). Pe parcursul acestui document, prin termenul de “Platformă” ne vom referi la oricare dintre cele două versiuni, cu excepția cazului în care vom indica explicit altfel.

 

SCOPUL ACESTUI DOCUMENT este să stabilească regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal referitoare la Platforma România Atractivă.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operator, în legătură cu Platforma.

 

ACEASTĂ POLITICĂ ȚI SE ADRESEAZĂ:

A.      Dacă accesezi și navighezi pe Platformă – în calitate de Vizitator; și/sau

B.      Dacă utilizezi Platforma în baza unui cont de utilizator – în calitate de Utilizator.

Orice termeni scriși cu majusculă în acest document și care nu este definit aici va avea sensul prevăzut în termenii și condițiile aferente Platformei, disponibili aici: link

 

Te rugăm să consulți documentul integral în paginile următoare.

1.                   CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

1.1.             Cu ocazia vizitării Platformei (ale Vizitatorilor);

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Nu prelucrăm alte date cu caracter personal, cu excepția celor prevăzute în politica noastră privind cookie-urile, disponibilă aici

 

1.2.             Când ești înregistrat cu un cont de utilizator (ale Utilizatorilor);

a.       înregistrarea unui cont de utilizator;

Datele cu Caracter Personal prelucrate

(în funcție de metoda de înregistrare aleasă)

·         nume, prenume, e-mail; sau

·         datele aferente contului asociat unei platforme (Google/Apple) în cazul în care te înregistrezi în Platformă cu datele asociate contului tău în respectiva platformă

Scopul prelucrării

Pentru a-ți putea pune la dispoziție funcționalitățile Platformei, astfel cum a fost dezvoltată.

Temeiul legal

Executarea unui contract la care tu ești parte în calitate de persoană vizată (conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

Cât timp le prelucrăm

Pe toată durata existenței contului de utilizator până la ștergerea acestuia, indiferent de situația în care este inițializată ștergerea

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în secțiunea 6 mai jos.

 

b.      Salvarea unei rute în contul tău de Utilizator;

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Datele de la pct. 1.1 li. a de mai sus, precum și detaliile obiectivelor sau rutelor salvate de tine în contul de Utilizator.

Scopul prelucrării

Pentru a-ți putea pune la dispoziție funcționalitățile Platformei.

Temeiul legal

Temeiul îl reprezintă executarea unui contract la care tu ești parte în calitate de persoană vizată (conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

Cât timp le prelucrăm

Pe toată durata existenței contului de utilizator

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în secțiunea 6 mai jos.

 

 

c.       Publicarea unor calificative, descrieri și/sau recenzii cu privire la un obiectiv cultural-turistic;

 

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Numele, prenumele, calificativul, descrierea și/sau recenzia ta cu privire la un obiectiv cultural-turistic precum și data publicării lor în Platformă.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele astfel încât să îți putem pune la dispoziție funcționalitățile Platformei.

Temeiul legal

Temeiul îl reprezintă consimțământul tău în calitate de persoană vizată (conform art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD), acordat la momentul creării contului tău de Utilizator

Cât timp le prelucrăm

Pe toată durata existenței contului de utilizator sau până la retragerea consimțământului.

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în secțiunea 6 mai jos.

 

d.      Publicarea de Conținut cu privire la un obiectiv cultural-turistic;

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Numele, prenumele tău precum și imaginea ta în cazul în care conținutul pe care îl publici prin recenzii (de exemplu, o fotografie cu tine la un anumit obiectiv) conține imaginea ta.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele astfel încât să îți putem pune la dispoziție funcționalitățile Platformei.

Temeiul legal

Temeiul îl reprezintă executarea unui contract la care tu ești parte în calitate de persoană vizată (conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

Cât timp le prelucrăm

Pe toată durata existenței contului de utilizator

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în secțiunea 6 mai jos.

 

e.       Contactarea Utilizatorilor;

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Numele, prenumele, adresa de e-mail.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele astfel încât să putem comunica în legătură cu orice întrebare sau problemă intervenită în legătură cu Platforma.

Temeiul legal

Temeiul îl reprezintă executarea unui contract la care tu ești parte în calitate de persoană vizată (conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD), anume pentru a-ți putea răspunde la întrebarea formulată și în legătură cu care cauți o soluție.

Cât timp le prelucrăm

Pe toată durata existenței contului de utilizator

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în secțiunea 6 mai jos.

 

 

1.3.             Cu ocazia soluționării disputelor în legătură cu utilizarea Platformei

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Nume, prenume și/sau e-mail și, după caz, alte date ori informații necesare în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile, disponibilă aici, în legătură cu utilizarea Platformei de către tine.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele pentru apărarea drepturilor și intereselor Noastre legitime și susținerea oricăror cereri formulate de noi în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice.

Temeiul legal

Temeiul îl reprezintă interesul legitim (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)
Detalii: interesul Nostru legitim de a ne apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea unui contract sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva Noastră.

Cât timp le prelucrăm

pe durata termenului de prescripție a drepturilor Noastre, precum și pe durata necesară soluționării disputei, oricare dintre acestea este mai lungă.

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în secțiunea 6 mai jos.

 

1.4.             Mesaje comerciale (de exemplu, email marketing)

Datele cu Caracter Personal prelucrate

Nume, prenume și/sau e-mail.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele pentru a te ține la curent cu noutăți legate de Platformă și despre Programul România Atractivă.

Temeiul legal

Temeiul îl reprezintă consimțământul tău în calitate de persoană vizată (conform art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD), acordat la momentul creării contului tău de Utilizator.

Cât timp le prelucrăm

Până la data retragerii consimțământului tău.

Către cine le transferăm, pe perioada prelucrării

Către persoanele identificate în Secțiunea 6 mai jos.

 

2.                   DE UNDE OBȚINEM ACESTE DATE ?

Datele sunt furnizate direct de către tine în calitate de Utilizator sau, după caz, indirect, în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile, disponibilă aici

Poți refuza să furnizezi anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu poți beneficia de anumite funcționalități sau servicii specifice Platformei.

3.                   DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă de la pct. 1 de mai sus, precum și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem prelucra Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

4.                   PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra ta sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

5.                   DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

6.                   TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

a.       furnizori de servicii IT, în calitate de persoane împuternicite de Minister în legătură cu prestarea anumitor servicii în legătură cu Platforma și, după caz, cu privire la Platforma România Atractivă, precum Terra Building SRL, cu sediul în Orlat, Jud. Sibiu, str. Nouă, Nr. 815, tel. 0269.571.477, fax, 0269.571.555, e-mail: office@sistemedepavaje.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului din Sibiu, sub nr. J32/611/2011, cod unic de înregistrare RO14232426 și Eventya Co SRL, cu sediul în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu, tel: 0786.509.683, e-mail: contact@eventya.net, înmatriculată la Registrul Comerțului din Sibiu sub nr. J32/408/2013, cod de identificare fiscală RO31611012;

b.       furnizori de servicii IT, incusiv de gestionare a notificărilor sau furnizori de servicii de marketing (cum ar fi MailChimp), alte platforme (inclusiv cele asociate contului de Utilizator precum Google sau Apple);

c.        în unele cazuri, dacă legea ne impune acest fapt, este posibil să vă partajăm Datele cu Caracter Personal cu autorități guvernamentale sau de alt tip.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

7.                   SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

8.                   DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1.             Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

8.2.             Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.

8.3.             Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

8.4.             Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul tău; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

8.5.             Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

8.6.             Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Compania este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

8.7.             Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

8.8.             Procesul decizional individual automatizat: Ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; (iii) are la bază consimțământul tău explicit.

8.9.             Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@romania-atractiva.ro.

9.                   CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne poți contacta la adresa de email: contact@romania-atractiva.ro.

 


[EN]

POLICY

 

ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

 

 

WHO ARE WE?

A.      We are the Ministry of Investments and European Projects of Romania, a ministry part of the Government of Romania ("We" or "M.I.P.E.");

M.I.P.E. is an official governmental body, part of the Government of Romania, located at 1-1B Bucharest-Ploiești Blvd, Victoria Office, Staircase Str. Menuetului 7, Sector 1, Bucharest. The official platform of M.I.P.E. and the contact details of M.I.P.E. can be accessed by following this link. Any references containing the words "ours", "we" or similar must be understood as references to M.I.P.E..

B.      M.I.P.E. exclusively owns and operates the Attractive Romania Platform ("Platform" or "Attractive Romania Platform");

The Platform represents a dedicated software solution for publishing and promoting the "Attractive Romania Program", which can be accessed both as a mobile application (available for download through the Apple App Store and Google Play Store) and as a web version (available at www.romania-atractiva.ro). Throughout this document, the term "Platform" will refer to either version, unless explicitly stated otherwise.

 

THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT is to establish the rules for processing personal data related to the Attractive Romania Platform.

The Ministry of Investments and European Projects processes personal data as the controller in connection with the Platform.

 

THIS POLICY APPLIES TO YOU:

A.      If you access and navigate the Platform - as a Visitor; and/or

B.      If you use the Platform based on a user account - as a User.

Any terms capitalized in this document and not defined herein shall have the meaning ascribed to them in the terms and conditions of the Platform, available here: link

 

Please refer to the full document in the following pages.

1.                   WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

1.1.             During visits to the Platform (Visitors);

Processed Personal Data

We do not process any other personal data, except for those provided in our cookie policy, available here

 

1.2.             When registered with a user account (Users);

a.       registration of a user account;

Processed Personal Data

(depending on the chosen registration method)

·         name, email; or

data associated with an account (Google/Apple) if you register with the data associated with your account in the respective platform

Processing Purpose

To provide you with the functionalities of the Platform, as developed.

Legal Basis

Execution of a contract to which you are a party as the data subject (pursuant to Art. 6, para. 1, lit. b of the GDPR).

Duration of Processing

Throughout the existence of the user account until its deletion, regardless of the circumstances under which the deletion is initiated

To whom do we transfer them, during processing

To the persons identified in section 6 below.

 

b.      Saving a route in your User account;

Processed Personal Data

The data from point 1.1 li. a above, as well as the details of the objectives or routes saved by you in the User account.

Processing Purpose

To be able to provide you with the functionalities of the Platform.

Legal Basis

The legal basis is your consent as a data subject (according to Art. 6, para. 1, lit. a of the GDPR), given at the time of creating your User account.

Duration of Processing

Throughout the existence of the user account or until consent is withdrawn.

To whom do we transfer them, during processing

To the persons identified in section 6 below.

 

 

c.       Publishing ratings, descriptions, and/or reviews of a cultural-touristic objective;

 

Processed Personal Data

Your name, title, description, and/or review about a cultural-touristic objective, as well as their publication date in the Platform.

Processing Purpose

We process the data in order to provide you with the functionalities of the Platform.

Legal Basis

The legal basis is your consent as a data subject (according to Art. 6, para. 1, lit. a of the GDPR), given at the time of creating your User account.

Duration of Processing

For the entire duration of the User account or until consent is withdrawn.

To Whom We Transfer Them, During Processing

To the persons identified in section 6 below.

 

d.      Publishing Content Regarding a Cultural-Touristic Objective;

Processed Personal Data

Your name, surname, and your image if the content you publish through reviews (for example, a photograph of you at a specific location) contains your image.

Purpose of Processing

We process the data so that we can provide you with the functionalities of the Platform.

Legal Basis

The basis is the performance of a contract to which you are a party as a data subject (according to art. 6, para. 1, lit. b of the GDPR).

Duration of Processing

For the entire duration of the user account.

To whom we transfer them, for the duration of processing

To the persons identified in section 6 of this Privacy Policy.

Your rights

You can exercise the rights referred to in section 7 of this Privacy Policy.

 

e.       Contacting Users;

Processed Personal Data

Name, surname, email address.

Purpose of Processing

We process data to be able to communicate regarding any question or issue related to the Platform.

Legal Basis

The basis is the execution of a contract to which you are a party as the data subject (according to Art. 6, para. 1, lit. b of the GDPR), namely to be able to respond to the question asked and related to which you seek a solution.

Duration of Processing

Throughout the existence of the user account

To Whom We Transfer Them, During Processing

To the persons identified in section 6 below.

 

 

1.3.             In the Event of Dispute Resolution Regarding the Use of the Platform

Processed Personal Data

Name, surname, and/or email and, if applicable, other data or information necessary in accordance with our cookie policy, available here, in connection with your use of the Platform.

Purpose of Processing

We process data for the defense of our legitimate rights and interests and support of any claims made by us before the judiciary or any other public authorities.

Legal Basis

The basis is our legitimate interest (Art. 6, para. 1, lit. f of the GDPR)
Details: Our legitimate interest in defending our rights or legitimate interests or in supporting claims arising from or closely related to the conclusion or performance of a contract or for the purpose of exercising the right to defense in the event of initiation of legal proceedings against us.

Duration of Processing

For the entire duration of the user account

To whom we transfer them, for the duration of the processing

To the persons identified in section 6 below.

 

1.4.             Commercial Messages (e.g., email marketing)

Processed Personal Data

Name, surname, and/or email.

Purpose of Processing

We process data to keep you informed about news related to the Platform and the Attractive Romania Program.

Legal Basis

The basis is your consent as a data subject (according to art. 6, para. 1, lit. a of the GDPR), given when creating your User account.

Duration of Processing

Until you withdraw your consent.

Recipients, Duration of Transfer

To the individuals identified in Section 6 below.

 

2.                   WHERE DO WE GET THIS DATA FROM?

The data is provided directly by you as a User or, as the case may be, indirectly, in accordance with our cookie policy, available here

You can refuse to provide certain Personal Data but, in such a case, you may not be able to benefit from certain functionalities or specific services of the Platform.

3.                   ABOUT THE LEGAL BASES

The legal basis for processing varies depending on the specific situation from point 1 above, as well as the processed Personal Data.

In situations where we will process your Personal Data based on consent, we will request your freely given, informed, specific, and unambiguous consent for that processing. By expressing your consent, you agree that we may process Personal Data in accordance with this Policy.

4.                   AUTOMATED PROCESSING OF PERSONAL DATA

Your Personal Data will not be processed for the purpose of generating decisions based solely on automated processing that would produce legal effects concerning you or significantly affect you, within the meaning of Article 22(1) of the GDPR.

5.                   DURATION OF PROCESSING

The duration of processing Personal Data varies depending on the specific processing operation.

In certain circumstances, we may retain Personal Data for longer periods of time to maintain accurate records of your relationships with us in the event of any complaints or if we reasonably believe there is a prospect of litigation.

6.                   TRANSFER OF PERSONAL DATA

We may transfer Personal Data, to the extent necessary, to the following categories of recipients:

a.       IT service providers, as authorized persons by the Ministry in connection with the provision of certain services related to the Platform and, if applicable, with respect to the Attractive Romania Platform, such as Terra Building SRL, headquartered in Orlat, Jud. Sibiu, str. Nouă, Nr. 815, tel. 0269.571.477, fax, 0269.571.555, e-mail: office@sistemedepavaje.ro, registered with the Sibiu Trade Register under no. J32/611/2011, unique registration code RO14232426 and Eventya Co SRL, headquartered in Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu, tel: 0786.509.683, e-mail: contact@eventya.net, registered with the Sibiu Trade Register under no. J32/408/2013, tax identification code RO31611012;

b.       IT service providers, including notification management or marketing service providers (such as MailChimp), other platforms (including those associated with the User account such as Google or Apple);

c.        in some cases, if the law requires us to do so, we may share your Personal Data with government or other authorities.

These recipients may be located in the European Union and/or the European Economic Area, as well as outside them, including in countries not recognized as providing an adequate level of protection, in which case the transfer of Personal Data is made only if there are adequate guarantees in accordance with applicable law (such as standard contractual clauses issued by the European Commission). You can request a list of recipients from third countries, as well as a copy of the agreed provisions ensuring an adequate level of protection of Personal Data.

7.                  SECURITY OF PERSONAL DATA

The security of your Personal Data is important to us. Therefore, your Personal Data will be processed by applying reasonable technical and organizational measures to protect them, such as limiting access to Personal Data, encrypting or anonymizing Personal Data, storing them on secure media. However, despite the efforts made, we cannot always guarantee the effectiveness of the security measures implemented, and therefore, we cannot guarantee the security of Personal Data at all times.

8.                   RIGHTS REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

8.1.             Right of access: You have the right to obtain confirmation from us that your Personal Data is being processed by us, as well as information about the specifics of the processing such as: purpose, categories of Personal Data processed, recipients, retention period, their source, whether we transfer them abroad and how we protect them, your rights, the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

8.2.             Right to rectification: You have the possibility to request the rectification of your Personal Data, provided that the applicable legal requirements are met. In case of errors, after notification, we will immediately correct your Personal Data.

8.3.             Right to erasure: In certain cases, you have the right to request the erasure of Personal Data, such as when: (i) they are no longer necessary for the purposes for which we collected and processed them; (ii) you have withdrawn your consent for the processing of Personal Data and we cannot process Personal Data on other legal grounds; (iii) Personal Data are processed unlawfully; (iv) you exercise a legal right to object. We are not obligated to comply with your request for erasure if the processing of Personal Data is necessary for compliance with a legal obligation or for the establishment, exercise, or defense of legal claims. There are also other circumstances in which we are not required to comply with this request for erasure of Personal Data.

8.4.             Restriction of processing: You may request the restriction of the processing of your Personal Data in the following situations: (i) when you contest the accuracy of Personal Data, for a period that allows us to verify the accuracy of the Personal Data in question; (ii) when the processing is unlawful, and you oppose the erasure of Personal Data, requesting instead the restriction of their use; (iii) when we no longer need Personal Data for the purpose of processing, but you request them for legal action; (iv) when you have objected to the processing, for the time period while verifying whether our legitimate interests as a controller override those of the data subject. We may continue to use Personal Data following a request for restriction, where: (i) we have your consent; (ii) to establish, exercise, or defend a legal right in court; or (iii) to protect the rights of another natural or legal person.

8.5.             Right to data portability: You have the right to receive your Personal Data, which you have provided to us, in a structured, commonly used, and machine-readable format and have the right to transmit this Personal Data to another controller, where technically feasible. This right does not adversely affect the rights and freedoms of others.

8.6.             Right to object: In certain situations, such as when we process your Personal Data based on legitimate interests, you have the right to object to the processing of your Personal Data by us. In case of unjustified objection, the Company is entitled to continue processing Personal Data. You can also object to the processing of your Personal Data for the purpose of sending commercial messages.

8.7.             Withdrawal of consent: Insofar as we process your Personal Data on the basis of your consent, you can revoke your consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

8.8.             Automated individual decision-making: You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly affects you in a significant way. This right does not apply if the decision: (i) is necessary for the conclusion or performance of a contract between you and us; (ii) is authorized by law that provides for adequate safeguards for your rights and freedoms; (iii) is based on your explicit consent.

8.9.             Right to lodge a complaint with the supervisory authority: You have the right to lodge a complaint with the National Supervisory Authority for Personal Data Processing (“ANSPDCP”) regarding any breach of your rights regarding the processing of your Personal Data. The contact details of the ANSPDCP are: G-ral. Gheorghe Magheru Blvd 28-30, Sector 1, postal code 010336 Bucharest, Romania; email: anspdcp@dataprotection.ro.

To exercise the rights mentioned above, please contact us at the email address: contact@romania-atractiva.ro.

9.                   CONTACT

If you have any questions or concerns about this Policy or its implementation, you can contact us at the email address: contact@romania-atractiva.ro.